A szakestély tisztségviselői

Praeses(Elnök): A szakestély elnöke és egyben teljhatalmú ura, akinek szava szent és sérthetetlen. Feladata a szakestély levezetése, és további tisztségviselők kijelölése.
-
Major domus (háznagy): Feladata, éberen őrködni a szakestély külcsíne és belbecse felett. Nagy gondot kell fordítani az elnöki futamok végrehajtására, ezért az elnök jobbján foglal helyet.
-
Contrapunctok (visszhang): Akik az elnök szavainak stentori végerősítői, de lehetőségük szerint kutya kötetességük a burkolt célzásokat könyörtelenül célba juttatni, irányuljon a hallgatóra vagy professzorra egyaránt.
-
Cantus Praeses (nótabíró): Feladata, hogy egy páncéltőkés Bősendorfer zongorát megszégyenítő hanganyaggal és a fába szorult szállítási felvigyázó hangerejével, valamint egy védett korú szakszervezeti tagdíjbeszedő rábeszélőképességével intonálja nótáinkat.
-
Garatőr: Aki a torkok folyamatos karbantartása által gondoskodik a kiszáradás, mint fő veszély teljes kiküszöböléséről, különös tekintettel a szent elnöki nyelőkére.
--
Etalon: A szakestély hangulata, bármennyire is komoly hangvételű sörfogyasztás jellemzi azt. Az italozás fékentartása végett az elnök etalon részeget jelöl ki, akinek kötelessége, hogy a szakestély hivatalos része alatt mindvégig alkoholos befolyásoltságát a minimumon tartsa. Ha valaki zavarja a szakestély rendjét, az elnök utasítást ad az etalonnak, hogy vizsgálja meg az illetőt. Az etalon valamilyen nyakatekert mondókát mond el, pl. 

"Csivitelő csajok csoportját csiklandozza a csörgőkígyó csíkos csizmája"
"Etiópia az etiópiaké!"
"Lenin mauzoleumának lelinoleumozása"
"Ede, de bedezodoroztad magad!"
- és amennyiben az illető nem tudja azt visszamondani, az elnök megbünteti őt, súlyos esetben a szakestélyről kizárhatja.
-
Krampampuli mester:
Szokás a szakestélyek színvonalán emelni az úgynevezett krampampuli ital felszolgálásával. Ez forró, grog-szerű ital, melyet általában a szakestély szünete után szoktak tálalnia hangulat feloldása végett.