A szakestély menete

A Szakestély, az ősi Alma-Mater-ből származó karok és szakok hallgatóinak, oktatóinak és végzett mérnökeinek hagyományosan kötött rendű, közös mulatsága, amit az egyetemi évek alatt gyakran tartanak, de később is a szakmával kapcsolatos, ünnepélyes összejövetelekre - a lehetőség - szerint megszerveznek. Baráti, kollegiális együttlét, ahol diákdalok, a szakmával és társakkal kapcsolatos adomák mellett az elnök és a szakestélyi tisztségviselők - a szakestély jellegétől függően - olyan hangulatot igyekeznek teremteni, amelyben minden szólni kívánónak vagy élccel célozottnak helyén kell legyen az esze különben kinevetik.
.
A szakestély itala a sör, de egyes alkalmakkor, mint például a gyűrűavató szakestély, a hagyományoknak megfelelően lehet bor is. Az ital fogyasztását, bizonyos rituális szabályok szerint a szakestély elnöke szabályozza.
.
A Szakestélyre kiválasztott termet, az alkalomtól függően feldíszítik. Az asztalokat általában a következők szerint rendezik el. A fő helyen, a terem egyik oldalán az elnöki asztal van, melyet a láthatóság kedvéért pódiumra szokás elhelyezni. A szakestély műsorai is általában itt, az elnöki asztal mellett vagy előtt folynak le. Az elnöki asztaltól kiindulva sugárirányban, vagy egymással párhuzamosan helyezkednek el a szakestély résztvevői számára rendezett asztalsorok. Az asztalsorok végén lezárólag, szintén pódiumon a contrapunct asztala van.
.
A résztvevők és a tisztelettel fogadott, helyükre kísért vendégek összegyűlése után kezdődik a szakestély. A résztvevők előtt sörösüvegek, poharak, pogácsás tálak állnak. A világítást az asztalokon elhelyezett gyertyák adják. A major domus a szakestély meghirdetett kezdésének percében jelt ad a cantos pnaeseseknek -  ilyenkor még nem viselik a szakestély tisztségviselői a tisztségüket jelképező szalagokat - s azok rákezdik az Elnökválasztó dalt. 
.
Példájukat a többiek is követik. Az ének felcsendülése után az ajtókat bezárják, a későn jövők egyelőre kint maradnak. A dal eléneklése után valaki felugrik a diákságból egy javaslattal pl. "Legyen az elnök egy balek!". A szakestély hangos "Pfuj"-jal válaszol az ilyen indítványokra mindaddig, mígnem egy újabb nóta után - az előre kiszemelt - elnököt javasolják. Az elnök feláll a résztvevők közül, kimegy az. elnöki asztalhoz, magára ölti az elnöki szalagot, amit "Tisztemet átveszem" felkiáltással ad a többiek tudtára. (Minden tisztségviselő a kinevezés után így cselekszik.) Ezek után megköszöni a szakestély bizalmát, hogy elnöki rangra emelte, és hogy rátermettségét bizonyítsa, el is rendel hamarjában egy általános eks-et (sörivást). 
.
A következő eseménysorozat a szakestély tisztségviselőinek kinevezése. A tisztségviselők segédkeznek az elnöknek a rend fenntartásában, az elnöki utasítások végrehajtásában.
.
A tisztségviselők egészségére az elnök elrendelhet egy általános tükröst vagy eks-et, a medve bőrére való utalással, majd bekapcsolja a contrapuktokat, akik ezentúl az elnök végszavait hangosan ismétlik. Feladatuknak megfelelően a célzásokat célba juttatják, az elnök szavait megpróbálják humoros tormában tálalni a szakestélynek.
.
Mivel a szakestélynek bizonyos kötöttségeken belül kell maradnia, ezért a háznagy felolvassa a házirendet. A házirend felolvasása után az elnök utasítja a szakestélyen jelenlévő vagy legtekintélyesebb firmatársat az "ultra szuper veteranissumusz lovagisszimus general turbó natürlich" XY alias Z-t, hogy aláírásával és sörével hitelesítse azt.
.
Egy hagyományos bevezetés után az elnök üdvözli a szakestélyt, a megjelent vendégeket, a szakestély elénekli a vendégek tiszteletére a vendégköszöntő dalt.
.
Közben a későjövők beóvatoskodnak, akikre a contrapunct azonnal felfigyel és kérik az elnököt, büntesse meg őket késedelmükért. Az elnök "Mit tud felhoznia mentségére?" kérdésére minden későjövő egy mulatságos és találó történetet mond, ezután a helyére engedik.
.
Amennyiben az elnök, magas hivatala gyakorlása közben szándékoltan vagy anélkül bakit talál elkövetni, úgy a szigorú kötelessége minden egyes esetben harsány "Vivát Praeses" felkiáltással, poharának teljes kiivásával levonni a konzekvenciát.

Végig fontos, hogy az elnök jó kontaktusban legyen a nótabíróval és a contrapunctokkal. Ő maga csak annyit beszéljen, amennyi a figyelem ébrentartásához, a résztvevők szerepeltetéséhez, mozgatásához kell! A contrapunctok - bár ahol lehet, kiforgatják az elnök szavait - a komoly részeknél komolyan viselkedjenek!
.
A szakestély időtartama 2,5-3 óránál nem több. Rendszerint egy közös szünetet rendel el az elnök, aki egyébként végig egy személy lehet, de mást is nevezhet ki maga helyett.
.
A szakestély idejének előre haladtával az elnök utasítja a nótabírót, hogy az elválással, búcsúzással kapcsolatos nótákat intonálja.