Házirend (2002)

Mi, az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák kara által, egy újabb Bokros-csomag veszélyével tudatunkban, bölcs megfontolással választott Praeses, és amúgy igen fényes elméjének megcsillanása nyomán kijelölt Házőrző, kinyilvánítjuk a mai Szakestély betartandó reguláit.

Mivel a Szakestély nem kocsma, nem ügynökmúltat tárgyaló Mécs-Bizottság és nem is válogatott exibicionisták valóság-show-ja, itt feltétlenül rend kell, hogy uralkodjék, ezért mindenki figyelmezzen:

Pro Primo:
A Szakestély felelős vezetője a megválasztott Praeses (2002-ben: Balogh Levente, alias Lui), kinek minden szava a pápai kinyilatkoztatással, vagyis dogmával egyenértékű, ezért megkérdőjelezhetetlen. Az Bacchustól elrugaszkodott eretnekek sorsáról a Contrák inkvizíciós testülete dönt-sön!

Pro Secundo:
A Szakestély hivatalos megszólítása:
Mélyen Tisztelt Balekkeresztelő Szakestély, magas Praesidium, Leg-magasabb Praeses! 
Aki nem így szólít meg, annak szemöldökét hatalmunknál fogva egymásba növesztjük, és a boszorkányokéhoz hasonló sorsra jut.

Pro Tercio:
Ha valaki, mint a csapnivalóan pancsolt bort, mondandóját nem tudja magában tartani, úgy az stentori Vocem Precor! felkiáltással, valamint sutábbik kezének lengetésével jelezze azt a magas Praesidium felé, kinek sorsa felöl is az elnök Habeas, avagy Non Habeas szavakkal rendelkezik. Ez olyasmi, mint az első éjszaka joga, csak nem olyan kellemes: az Praeses dönti el, ki szól először.

Pro Quattro:
Faktum, hogy mostantól a Szakestély időtartamára szűnjék meg a rangkórság! Nincs főmufti és almufti, nincs jobboldal és baloldal, nincs doctor, nincs rector, nincs habil, nincs debil, PhD és VIP, csak kizárólag Firmák. Az esetlegesen előforduló Balekok számára pedig szögezzük le a miheztartás végett: Kuss!

Pro Quinto:
Mivel axióma, hogy a sértődés mérteke az intelligenciával fordítottan arányos, ezért szögezzük le: a Szakestélyen sértődésnek helye nincs! Aki felkapná az amúgy is rettenetesen elítélt vizet, azt a Praeses azonnal és menthetetlenül nem gyógyítható terápiára utasítja, melyhez képest a Whisky-s 17 éve a sitten csupán hétvégi vakáció.

Pro Sexto:
A Szakestély hivatalos itala a komlószörp. Ha valaki úgy érzi, hogy megfelelően már csak más italtól lát kettőt menyasszonyából, úgy Sör-impotencia védőbeszéd megtartása esetén a rendelkezésre álló nedűkből - megfelelő penitenciák letételével - asztalára rakatik a kívánt nedű. Amennyiben valaki úgy érzi, zárószelepe kritikus nyomásnak van kitéve, az harsány "Tempus helyemre és italomra!" felkiáltással, valamint jobb kezének szívtájékra szorításával fókázzon el a legközelebbi megfelelő helyre, nehogy úgy járjon, mint Kepler mestere, Tycho de Brahe dán csillagász: illendőségből visszatartotta, s az égbe jutott a csillagok közé.

Pro Septimo:
A taplószáraz gigáknak kellemesen hangzó Eks, Tükrös és Lefety elrendelése a Praeses joga. Eks-re mindenki habozás nélkül sörpárbajt megszégyenítő sebességgel ürítse korsója teljes tartalmát feneketlen bendőjébe, Tükrös-re addig iszunk, míg magunkra kacsinthatunk a korsó fenekén, Lefety-re mindenki saját belátása szerint kortyoljon.

Pro Octavio:
A jelen nem lévő és nem látható, sötétbe burkolódzó fekete pontok, vagyis a pogányok pedig a mai naptól fogva, miután balekokká keresztelének, mindenkor a balek tíz parancsolatát szem előtt tartva szolgálják a dicső firmákat. A hagyománypusztító renitensek pedig a Szakestélyről kivezettessenek, és sújtsa őket a Szakestély megvetése, valamint mindenkori hangos pfujolás.
 

Jó utat a Közlekesnek!